Informační povinnosti týkající se shromažďování osobních údajů u dotčené osoby (článek 13 GDPR)

Pokud je smluvní strana společnosti Markant Handels- und Industriewaren-Vermittlungs AG (MARKANT) fyzickou osobou (fyzickou osobou – podnikatelem), shromažďuje u ní společnost MARKANT osobní údaje, jejichž zpracování je chráněno obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Z tohoto důvodu upozorňuje společnost MARKANT smluvní stranu v souvislosti se zacházením s těmito údaji a s jejich ochranou na následující skutečnosti:

 • Osobní údaje (kontaktní informace, korespondence, obraty, obchodní partneři smluvního partnera atd.), které smluvní strana poskytuje společnosti MARKANT nebo které jsou u ní shromažďovány, používá společnost MARKANT k provádění předsmluvních opatření, k plnění uzavíraných nebo stávajících smluv, k dokumentaci obchodního vztahu a k rychlé a bezchybné interakci se smluvní stranou.
   
 • Osobní údaje mohou být společností MARKANT předávány firmám, spojeným se společností MARKANT, zákazníkům společnosti MARKANT (zejména obchodním společnostem) a rovněž externím poskytovatelům služeb společnosti MARKANT (např. poskytovatelům softwaru a hardwaru, pojišťovnám, bankám, právníkům). Společnost MARKANT zásadně předává osobní údaje pouze třetím osobám, které se zavázaly k mlčenlivosti a dodržování předpisů o ochraně osobních údajů.
   
 • Osobní údaje mohou být uloženy společností MARKANT po celou dobu trvání obchodního vztahu se smluvní stranou. Po ukončení obchodního vztahu mohou být osobní údaje uloženy ještě po dobu 10 let  a poté budou smazány. Vyhrazeno zůstává delší uložení z důvodu zvláštních zákonných povinností a/nebo z důvodu hrozícího nebo neuzavřeného soudního sporu.
   
 • Pokud jde o osobní údaje, které zpracovává společnost MARKANT, má smluvní strana právo na informace podle čl. 15 GDPR, právo na opravu údajů podle čl. 16 GDPR, právo na vymazání údajů podle čl. 17 GDPR, právo na omezení zpracování údajů podle čl. 18 GDPR, právo vznesení námitky podle čl. 21 GDPR a je-li to možné, i právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR.
   
 • Smluvní strana není povinna poskytnout společnosti MARKANT své osobní údaje. Bez poskytnutí osobních údajů však nebude společnost MARKANT schopna uzavřít nebo plnit smlouvu se smluvní stranou.
   
 • Pro účely uzavření smlouvy a plnění smlouvy společnost MARKANT nevyužívá plně automatizované rozhodování podle čl. 22 GDPR.
   
 • Smluvní strana má právo stěžovat si u příslušného dozorujícího orgánu.
   
 • Pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti MARKANT může smluvní strana kontaktovat na adrese datenschutz@markant.com.
   
 • Společnost MARKANT určila v EU následujícího zástupce:

  MARKANT Services International GmbH
  Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2
  77656 Offenburg
  Německo

 • Jakékoliv změny výše uvedených informací naleznete na adrese www.markant.com.

 

Poznámka o získávání údajů třetích stran (čl. 14 GDPR)

Společnost MARKANT získává od smluvní strany osobní údaje třetích stran. Tyto informace mohou obsahovat osobní údaje fyzických osob (např. pracovníků smluvní strany). Tyto osobní údaje používá společnost MARKANT k provádění předsmluvních opatření, k plnění uzavíraných nebo stávajících smluv, k dokumentaci obchodního vztahu a k rychlé a bezchybné interakci se smluvní stranou. Zpracovávané osobní údaje mohou mimo jiné zahrnovat kontaktní údaje (e-mailové adresy, telefonní čísla atd.), korespondenci a skutečnost, že fyzická osoba je pracovníkem smluvní strany.

Podle čl. 14 odst. 5 GDPR není společnost MARKANT povinna informovat dotčené fyzické osoby o tomto získávání údajů třetích stran. Žádáme smluvní stranu, aby dotčené třetí strany (zejména své pracovníky) informovala o zde specifikovaném zpracování osobních údajů společností MARKANT.

 

Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird auf der Website nur die männliche Form verwendet. Diese Form versteht sich explizit als geschlechtsneutral.