Obveza izvješćivanja u vezi s prikupljanjem osobnih podataka (članak 13. GDPR-a, hr. Opća uredba o zaštiti osobnih podataka)

Ukoliko je ugovorni partner tvrtke Markant Handels-und Industriewaren-Vermittlungs AG (MARKANT) fizička osoba (obrtnik/trgovac pojedinac), tvrtka MARKANT prikupljat će o ovoj tvrtki osobne podatke , čija je obrada zaštićena Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR). Iz ovog razloga tvrtka MARKANT ukazuje ugovornom partneru, vezano za postupanje s ovim podacima te zaštitom istih, na sljedeća objašnjenja:

 • osobni podatci (informacije o kontaktima, korespondencija, podatci o prometu, podatci o poslovnim partnerima ugovornog partnera itd.) koje ugovorni partner tvrtke MARKANT stavlja na raspolaganje ili koji se od njega prikupljaju, tvrtka MARKANT prije svega koristi za provođenje predugovornih mjera u svrhu ispunjenja ugovornih odredbi u ugovorima koji se trebaju sklopiti ili u svrhu ispunjenja odredbi u postojećim ugovorima, u svrhu dokumentiranja poslovnog odnosa te u svrhu brže i pravilne interakcije s ugovornim partnerom.
   
 • Tvrtka MARKANT smije proslijediti osobne podatke  klijentima tvrtke MARKANT (osobito trgovačkim društvima) te vanjskim pružateljima usluga tvrtke MARKANT (npr. software-provider te hardware-provider, osiguranja, banke, odvjetnici). Tvrtka MARKANT prosljeđuje osobne podatke načelno samo trećim osobama koje su se obvezale da će poštovati obvezu čuvanja poslovne tajne te da će poštovati odredbe prava koje se odnosi na zaštitu podataka.
   
 • Tvrtka MARKANT smije pohraniti osobne podatke za vrijeme čitavog trajanja poslovnog odnosa koji postoji s ugovornim partnerom. Nakon završetka poslovnog odnosa osobni podatci mogu ostati pohranjeni još 10 godina te se naposljetku brišu. I dalje vrijedi pravo na dulje pohranjivanje podataka na osnovi posebnih zakonskih obveza i/ili na osnovi prijetećih ili nedovršenih pravnih sporova.
   
 • U pogledu svojih osobnih podataka koje tvrtka MARKANT obrađuje ugovorni partner ima pravo na informaciju u skladu s člankom 15. GDPR-a, pravo na ispravak podataka u skladu s člankom 16. GDPR-a, pravo na brisanje podataka u skladu s člankom 17. GDPR-a, pravo na ograničenje obrade u skladu s člankom 18. GDPR-a, pravo na prigovor u skladu s člankom 21. GDPR-a te, ukoliko se ono može primijeniti, pravo na prenosivost podataka u skladu s člankom 20. GDPR-a.
   
 • Ugovorni partner nije obvezan staviti svoje osobne podatke na raspolaganje tvrtki MARKANT. Međutim, tvrtka MARKANT neće, u pravilu, moći, a da joj prije toga nisu stavljeni na raspolaganje osobni podatci, sklopiti s ugovornim partnerom ugovor ili ispuniti odredbe ovog ugovora.
   
 • Tvrtka MARKANT ne koristi u svrhu sklapanja ugovora te ispunjenja ugovornih odredbi potpuno automatizirano donošenje odluka u skladu s člankom 22. GDPR-a.
   
 • Ugovorni partner ima pravo na žalbu kod nadležnog nadzornog organa vlasti.
   
 • Ugovorni partner može kontaktirati osobu koja je od tvrtke MARKANT dobila nalog za zaštitu podataka, i to na sljedećoj adresi: datenschutz@markant.com
   
 • Tvrtka MARKANT odredila je sljedećeg predstavnika unutar Europske unije:

  MARKANT Services International GmbH
  Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2
  77656 Offenburg
  Njemačka

 • U eventualne promjene prethodnih podataka može se obaviti uvid na sljedećoj adresi: www.markant.com

 

Uputa koja se odnosi na prikupljanje podataka o trećim osobama (članak 14. GDPR-a)

Tvrtka MARKANT prikuplja kod ugovornog partnera osobne podatke koji se odnose na treće osobe. Ovo prikupljanje podataka može sadržavati podatke fizičkih osoba (npr. podatke o posloprimcu ugovornog partnera). Tvrtka MARKANT koristi ove podatke u svrhu provođenja predugovornih mjera, u svrhu provođenja odredbi ugovora koji se moraju sklopiti ili u svrhu provođenja odredbi postojećih ugovora, u svrhu dokumentacije poslovnog odnosa te u svrhu brže i pravilnije interakcije s ugovornim partnerom. Kod podataka koje treba obraditi može se, između ostalog, raditi o podacima za kontakt (e-adrese, brojevi telefona itd.), o korespondenciji te o okolnosti da je fizička osoba posloprimac ugovornog partnera.

Na osnovi članka 14., stavka 5. GDPR-a tvrtka MARKANT nije obvezna obavijestiti fizičke osobe na koje se to odnosi o prikupljanju podataka o trećim osobama. Moli se ugovorni partner da obavijesti treće osobe (osobito svoje posloprimce), na koje se to odnosi o obradi podataka koja je ovdje označena te koju obavlja tvrtka MARKANT.

Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird auf der Website nur die männliche Form verwendet. Diese Form versteht sich explizit als geschlechtsneutral.