Informare cu privire la colectarea de date cu caracter personal de la persoana vizată (art. 13 RGPD)

Dacă partenerul contractual al Markant Handels-und Industriewaren-Vermittlungs AG (MARKANT) este o persoană fizică (întreprindere individuală), MARKANT colectează de la aceasta date, a căror prelucrare este protejată de Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD). Din acest motiv, MARKANT atrage atenția partenerului contractual asupra următoarelor aspecte, cu privire la prelucrarea și protecția acestor date:

 • Datele cu caracter personal (informații de contact, corespondență, rulaje, parteneri de afacere ai partenerului contractual etc.), pe care partenerul contractual le pune la dispoziția MARKANT sau care sunt colectate de la acesta, sunt folosite de către MARKANT în mod explicit pentru executarea măsurilor precontractuale, pentru îndeplinirea contractelor ce trebuie încheiate sau existente, pentru documentarea relației comerciale și în scopul interacțiunii rapide și fără greșeli cu partenerul contractual.
   
 • Datele cu caracter personal pot fi transmise de către MARKANT către societăți asociate cu MARKANT, clienți ai MARKANT (mai ales societăți comerciale), precum și unor furnizori de servicii externi ai MARKANT (de ex. furnizori de produse software și hardware, societăți de asigurări, bănci, avocați). Datele cu caracter personal sunt transmise de către MARKANT, în principiu, numai unor terți care s-au obligat la confidențialitate și la respectarea dispozițiilor legislației cu privire la protecția datelor.
 • MARKANT poate stoca datele cu caracter personal pe toată durata relației comerciale existente cu partenerul contractual. După terminarea relației comerciale, datele cu caracter personal mai pot fi stocate timp de 10 ani și sunt ulterior șterse. Ne rezervăm dreptul de a stoca datele pe o perioadă mai îndelungată pe baza obligațiilor ce rezultă din legislație specială și/sau pe baza litigiilor care sunt iminente sau încă neîncheiate.
 • Cu privire la datele sale cu caracter personal pe care le prelucrează MARKANT, partenerul contractual are dreptul la informare conform art. 15 RGPD, dreptul la rectificare conform art. 16 RGPD, dreptul la ștergere conform art. 17 RGPD, dreptul la restricționarea prelucrării conform art. 18 RGPD, dreptul la opoziție conform art. 21 RGPD și, în măsura în care acest lucru este aplicabil, dreptul la portabilitatea datelor conform art. 20 RGPD.
 • Partenerul contractual nu este obligat să-și pună datele cu caracter personal la dispoziția MARKANT. Cu toate acestea, fără punerea la dispoziție a datelor cu caracter personal, MARKANT nu va fi, de regulă, în măsura de a încheia un contract cu partenerul contractual sau de a executa acest contract.
 • În scopul încheierii și executării contractului, MARKANT nu utilizează un proces decizional automatizat conform art. 22 RGPD.
 • Partenerul contractual are dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere.
 • Responsabilul cu protecția datelor al MARKANT poate fi contactat de către partenerul contractual la datenschutz@markant.com.
 • MARKANT a desemnat următorul reprezentant în cadrul UE:

  MARKANT Services International GmbH
  Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2
  77656 Offenburg
  Germania

 • Eventualele modificări ale informațiilor anterioare pot fi consultate la www.markant.com.

 

Indicație cu privire la colectarea de date ale terților (art. 14 RGPD)

MARKANT colectează de la partenerul contractual date cu caracter personal ale terților. Această colectarea poate conține date ale persoanelor fizice (de ex. angajații partenerului contractual). Aceste date sunt folosite de către MARKANT pentru executarea măsurilor precontractuale, pentru îndeplinirea contractelor ce trebuie încheiate sau existente, pentru documentarea relației comerciale și în scopul interacțiunii rapide și fără greșeli cu partenerul contractual. Datele prelucrate pot include, printre altele, de date de contact (adrese de e-mail, numere de telefon etc.), corespondență precum și faptul că o persoană fizică este angajat al partenerului contractual.

În baza art. 14 alin. 5 RGPD, MARKANT nu are obligația de a informa persoanele fizice vizate cu privire la această colectare de date. Partenerul contractual este rugat să informeze terțele persoane vizate (mai ales pe angajații săi) cu privire la prelucrarea de date de către MARKANT, menționată aici.

 

Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird auf der Website nur die männliche Form verwendet. Diese Form versteht sich explizit als geschlechtsneutral.