Obveznosti obveščanja v zvezi s pridobivanjem osebnih podatkov od zadevne osebe (13. čl. GDPR)

Če je pogodbeni partner družbe Markant Handels-und Industriewaren-Vermittlungs AG (MARKANT) posameznik (samostojni podjetnik), MARKANT od njega pridobi osebne podatke, katerih obdelava je zaščitena s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). MARKANT zato pogodbenega partnerja v zvezi z ravnanjem s temi podatki in njihovo zaščito opozarja na naslednje:

 • Osebni podatki (kontaktne informacije, korespondenca, prihodki od prodaje, poslovni partnerji pogodbenega partnerja itn.), ki jih pogodbeni partner da na voljo družbi MARKANT ali ki se pri njemu pridobijo, družba MARKANT uporablja za izvajanje ukrepov pred sklenitvijo pogodbe, za izpolnjevanje pogodb, ki bodo sklenjene, ali obstoječih pogodb, za dokumentiranje poslovnega odnosa in za hitro in nemoteno poslovanje s pogodbenim partnerjem.
   
 • Osebne podatke lahko družba MARKANT posreduje povezanim podjetjem družbe MARKANT, strankam družbe MARKANT (zlasti trgovskim podjetjem) ter zunanjim izvajalcem storitev za družbo MARKANT (npr. ponudniki programske in računalniške opreme, zavarovalnice, banke, odvetniki). Osebne podatke družba MARKANT posreduje načeloma samo tretjim osebam, ki so se zavezale varovanju skrivnosti in spoštovanju določb v zvezi z varstvom podatkov.
   
 • Osebne podatke lahko MARKANT shranjuje med celotnim trajanjem poslovnega odnosa s pogodbenim partnerjem. Po prekinitvi poslovnega odnosa lahko osebni podatki ostanejo shranjeni še 10 let, nato pa se izbrišejo. To daljše obdobje shranjevanja je potrebno na podlagi posebnih zakonskih določb in/ali zaradi grozečih ali ne zaključenih pravnih sporov.
   
 • V zvezi z osebnimi podatki, ki jih obdeluje MARKANT, ima pogodbeni partner pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov v skladu s 15. čl. GDPR, pravico do popravka po 16. čl. GDPR, pravico do izbrisa po 17. čl. GDPR, pravico do omejitve obdelave po 18. čl. GDPR, pravico do ugovora po 21. čl. GDPR in, če se uporablja, pravico do prenosljivosti podatkov po 20. čl. GDPR.
   
 • Pogodbeni partner svojih podatkov ni dolžan dati na voljo družbi MARKANT. Če družbi MARKANT osebni podatki niso dani na voljo, s pogodbenim partnerjem praviloma ne bo mogla skleniti pogodbe ali je izvrševati.
   
 • Zaradi sklenitve pogodbe in izvrševanja pogodbe družba MARKANT ne uporablja popolnoma avtomatiziranega sprejemanja odločitev po 22. čl. GDPR.
   
 • Pogodbeni partner ima pravico do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu.
   
 • Pooblaščeno osebo za varstvo podatkov družbe MARKANT lahko pogodbeni partner kontaktira na datenschutz@markant.com.
   
 • Družba MARKANT je v EU določila naslednjega predstavnika:

  MARKANT Services International GmbH
  Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2
  77656 Offenburg
  Nemčija

 • Morebitne spremembe navedenih podatkov si lahko ogledate na www.markant.com.

 

Informacije v zvezi s pridobivanjem podatkov s strani tretjih oseb (14. čl. GDPR)

Družba MARKANT pri pogodbenem partnerju pridobiva osebne podatke tretjih oseb. Pri tem so lahko pridobljeni podatki posameznikov (npr. delojemalcev pogodbenega partnerja). Te podatke družba MARKANT uporablja za izvajanje ukrepov pred sklenitvijo pogodbe, za izpolnjevanje pogodb, ki bodo sklenjene, ali obstoječih pogodb, za dokumentiranje poslovnega odnosa in za hitrejše in nemoteno sodelovanje s pogodbenim partnerjem. Obdelovani podatki so med drugim lahko tudi kontaktni podatki (naslovi elektronske pošte, telefonske številke ipd.), korespondenca in okoliščina, da je posameznik delojemalec pogodbenega partnerja.

Na podlagi 5. odst. 14. čl. GDPR družba MARKANT zadevnih posameznikov ni dolžna obvestiti o tej pridobitvi podatkov od tretjih oseb. Pogodbenega partnerja prosimo, da zadevne tretje osebe (zlasti svoje delojemalce) obvesti o tukaj opisani obdelavi podatkov, ki jo izvaja družba MARKANT.

 

Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird auf der Website nur die männliche Form verwendet. Diese Form versteht sich explizit als geschlechtsneutral.