Свържете се с Вашата национална компания

Имате въпроси? Свържете се с нас!

Целевият пазар България се обслужва от нашето румънско национално дружество.

 

Markant International Services România S.R.L.

Телефон: +40 316 314 300

Пишете ни! 

For better readability, only the masculine form is used on the website. This form is explicitly understood to be gender-neutral.